Yükleniyor...

Depresyon

       Tek cümle ile anlatmak gerekirse; ruhsal enerjinin azalması olarak tanımlayabileceğimiz Depresyon en sık rastlanan psikiyatrik hastalıklardan birisidir. Kişinin iş, eğitim, sosyal hayatını, hastalığın şiddeti oranında etkiler.

Gün içinde hoş olmayan, çökkün bir duygu durumu içinde olmak
Sıkıntı, bunaltı hissi ve huzursuzluk
İlgi, istek, enerji kaybını olması
Neşesizlik, hayattan zevk alamama, monotonluk hissi
Daha önce zevk alınan durum ve etkinliklerden zevk alamamak 
Kendine olan güvende azalma
Dikkatin azalması, hatırlamada güçlük
Uyku, iştah bozukluğu
Cinsel işlevlerde bozulma
Geçmişle ilişkin pişmanlık duygusu ve gelecekle ilgili karamsarlık düşüncesi
Ölüm düşünceleri

gibi belirtilerin bir kısmının kişide iki hafta veya daha uzun süre devam etmesi Depresyonu düşündürür.
Depresyon görülme olasılığı; kadınlarda, bekârlarda, kronik hastalığı olanlarda, alkol ve madde bağımlılarında daha fazladır.
     
       Depresyon tanısı, psikiyatrik görüşme, çevre öyküsünden ve gerekirse uygulanacak psikolojik testlerle konur. Bazı tıbbi durumların da kişide depresyon benzeri tabloya neden olabilir. Bu nedenle ayırıcı tanı için bazen laboratuvar incelemeleri gerekebilir.
       
        Tedavide;  ilaç tedavisi, psikoterapi en sık kullanılan yöntemlerdir. Genellikle ilaç tedavisi ile birlikte uygulanacak psikoterapi en geçerli yöntemdir. Tedaviye dirençli ve intihar düşünceleri olan hastalarda EKT (Elektro konvülsif tedavi) gerekebilir. Hastaların büyük çoğunluğu hastane tedavisi gerekmeden, ayaktan tedavi olurlar. Tedavinin başarılı olması ve hastalığın tekrarlamaması için tedavinin hekimin önerdiği ilaç dozu ve süresince devam etmesi gerekir.