Yükleniyor...

HAKKIMIZDA

Demo Psikiyatri Hakkımızda

       Günümüzde ruh sağlığını koruma çabaları öne çıkmaktadır; çünkü psikiyatrik hastalıkların oluşmasını önlemek, oluştuktan sonra ortadan kaldırmaktan daha kolay ve ekonomiktir. Toplumsal eğilimli koruyucu psikiyatrinin amacı da toplumdaki yanlış değer ve davranışları; çocuk yetiştirme yöntemlerini; zararlı olabilecek inançları ortadan kaldırmaya çalışmak, böylelikle sağlıklı, sevebilen ve çalışabilen bir kişilik yapısı geliştirmektir. Kişilik yapısı ile ruh sağlığı ve hastalıkları arasında bir ilişki bulunduğu ve çocuklukta yaşanmış hayat deneyimlerinin, bireyin kişilik gelişimi üzerinde güçlü etkilerinin bulunduğu bilinmektedir. Günümüzde çoğunlukla kabul edildiği gibi, kişilik gelişimi birbirine sıkı olarak bağlı, iki ayrı etkenler gurubunun sürekli etkileşimi ile olur. Birinci kaynaktan gelenler, biyolojik ve kalıtımsaldır ve asıl temeli yaparlar. İkinciler ise çevreye ait etkenler olup asıl temel unsurlara şekil verirler. İkinci gurup etkenlerin başında AİLE gelir. Aile, uçsuz bucaksız gibi görünen dünyanın "en içte kalan esas çekirdeğini" oluşturur. Bu özel dünyanın asıl büyük çevre ile kesin olarak ayrılmayan, fakat hissedilen sınırları, kendine özgü bir yoğunluğu, sıcaklığı, güven ve destek verme özelliği bulunur. İnsanın kendisini gerçekleştirmesi, ancak bu yuvanın önceden kendisini uygun tarzda hazırlaması ve çocuk daha doğarken başlamak üzere bütün gelişme süreci boyunca gerekenleri yapması ile mümkün olabilir.
     Biz, bireyin yaşamı boyunca karşılaşacağı, (eğitim, iş, aile vb.) yaşam kalitesini bozacak psikolojik sorunlar, uyum, iletişim güçlükleri konusunda eğitim, danışmanlık ve tedavi hizmeti veren bir ekibiz.